Odnawialne źródła energii - w trosce o planetę - Solar Volt
loading

Odnawialne źródła energii – w trosce o planetę

  • Home
  • Blog
  • Odnawialne źródła energii – w trosce o planetę
Odnawialne źródła energii.
22cze

Dbanie o środowisko naturalne dotyczy każdego z nas, tak samo, jak branie odpowiedzialności za postępującą degradację przyrody. Dlatego coraz częściej i chętniej korzystamy z ekologicznych rozwiązań również w sferze wytwarzania energii. Czy zatem niebawem odnawialne źródła energii w pełni zastąpią energię pozyskiwaną z paliw kopalnych?

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii (OZE) można określić w najprostszy sposób, jako naturalne i w pełni ekologiczne zasoby energii, które nigdy nie zostaną wyczerpane. Ich sposoby pozyskiwania i wykorzystania różnią się, w zależności od rodzaju energii, która jest przetwarzana. Jednak mają kilka cech wspólnych. Podczas przetwarzania ich energii w prąd lub ciepło nie są wytwarzane szkodliwe substancje, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Jakie są najpopularniejsze źródła OZE? Będzie to przede wszystkim energia pochodząca ze Słońca, która może być wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze pozyskiwana jest z niej energia elektryczna poprzez panele fotowoltaiczne. W ten sposób pozyskana energia jest przekształcana przez ogniwa fotowoltaiczne w prąd, który następnie jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych. Energia z promieniowania słonecznego jest także wykorzystywana do produkcji ciepła poprzez kolektory słoneczne. W ten sposób wytworzone ciepło jest transportowane dalej do instalacji i wykorzystywane do ogrzewania wody.

Odnawialne źródła energii - energia słoneczna.

Do źródeł odnawialnych można zaliczyć również energię pozyskiwaną z wiatru. Coraz częściej podróżując po Polsce, możemy napotkać na farmy wiatrowe, które są odpowiedzialne za przetwarzanie energii pochodzącej z wiatru w prąd elektryczny. Do wytwarzania zielonej energii zaliczyć można również energie pochodzącą z wody. W tym przypadku podczas jej spiętrzania wytwarzana jest energia kinetyczna, która następnie jest zmieniana przez elektrownie wodne na prąd elektryczny.

Do OZE w Polsce zaliczyć można również biomasę, która jest efektem procesów biodegradacji substancji pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wykorzystanie biomasy ma najczęściej zastosowanie podczas produkcji ciepła, jednak coraz częściej podejmowane są próby jej przekształcenia w energię elektryczną.

Trochę mniej popularną formą pozyskiwania energii w Polsce jest geotermia, czyli sposób pozyskania energii wprost z wnętrza ziemi. Energia geotermalna jest jedną z najtrudniejszych do pozyskania, ponieważ jej źródło znajduje się głęboko w ziemi, czasami na głębokości kilku kilometrów. Energię pobiera się podczas odwiertów z gorącej wody lub pary wodnej, która następnie jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.

Różnice między źródłami energii odnawialnej i nieodnawialnej

Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy wszystkie paliwa kopalne, a więc np. węgiel, gaz ziemny i ropę. Nieodnawialne źródła energii zostały wytworzone na ziemi podczas różnych procesów chemicznych, które zachodziły na przestrzeni wielu tysięcy lat. Ich główną cechą jest skończoność oraz negatywne oddziaływanie na otoczenie przyrodnicze, a także na zdrowie człowieka.

W przeciwieństwie do paliw kopalnych OZE są bezpieczne dla środowiska, podczas generowania energii nie są wytwarzane szkodliwe substancje i są nieograniczonym zasobem, co oznacza, że nigdy się nie skończą.

Korzyści z odnawialnych źródeł energii

Wzrost udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych zwiększa szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne. Państwa uniezależniają się od dostaw energii z innych krajów. Ponadto, bezpieczeństwo energetyczne może być również rozpatrywane, jako pewność, że źródło pozyskiwania energii z OZE nigdy nie zostanie wyczerpane.

Do niekwestionowanych korzyści z odnawialnych źródeł energii można zaliczyć aspekt ekonomiczny. Po poniesieniu początkowych kosztów instalacji OZE, koszty wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła są bardzo niskie. Przede wszystkim jednak musimy pamiętać, że OZE to szansa na ochronę środowiska naturalnego i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, które w głównej mierze są odpowiedzialne za ocieplanie się klimatu.

Wykorzystanie energetyki odnawialnej na świecie

Udział energii odnawialnej w gospodarce światowej rośnie każdego roku. Na ten moment wynosi on 18%. Jednak kraje Unii Europejskiej są zobligowane do inwestowania w alternatywne i ekologiczne źródła pozyskiwania energii i ciepła. Również Stany Zjednoczone ogłosiły program budowy zielonej gospodarki, opartej na OZE. Dlatego możemy się spodziewać, że w kolejnych latach udział OZE w światowym bilansie będzie stale rosnąć.

W Polsce energia odnawialna jest wykorzystywana jedynie w 11%. Głównym źródłem pozyskiwania prądu jest nadal węgiel, który w głównej mierze jest odpowiedzialny za emisję CO2 do atmosfery. Wzrost udziału inwestycji w energetykę odnawialną w gospodarstwach domowych może zmienić ten trend i wyprowadzić nas na ścieżkę zrównoważonego i ekologicznego rozwoju naszej gospodarki energetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *