Dotacje na fotowoltaikę - na co możesz liczyć? - Solar Volt
loading

Dotacje na fotowoltaikę – na co możesz liczyć?

  • Home
  • Blog
  • Dotacje na fotowoltaikę – na co możesz liczyć?
Dotacje na fotowoltaikę - baner.
26lip

Fotowoltaika to coraz popularniejsza forma pozyskiwania energii dla domów jednorodzinnych oraz przedsiębiorstw. Jest to doskonały sposób na obniżenie rachunków za prąd oraz bardziej ekologiczna forma wykorzystania zasobów. Jednak wiąże się również ze sporym wydatkiem. Dlatego warto poszukać sposobów na obniżenie kosztów związanych z tą inwestycją. Z pomocą przychodzą liczne programy ogólnopolskie, które mają na celu dotację do instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, jakie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów w 2021 roku.

Dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Od 1 lipca 2021 roku, beneficjenci mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na fotowoltaikę w trzeciej edycji programu „Mój prąd”. Środki w wysokości 534 mln zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu „Mój Prąd” prosumenci mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy od 2 do 10 kWp. Maksymalna kwota dofinansowania w 2021 roku wynosi 3 tys. zł i nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przypomnijmy, że w 2020 roku dofinansowanie wynosiło 5 tys. zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” trwa do 21 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wniosek można złożyć elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Aby zalogować się do GWD, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Program „Mój Prąd 3.0” skierowany jest do osób fizycznych, które chcą inwestować w odnawialne źródła energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych i dzięki temu przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Dotacje na fotowoltaikę - specjalista.

Program Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, która ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Obejmuje wymianę nieefektywnych i przestarzałych urządzeń w budynkach i zastąpienie je bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.

Z tego też powodu, o dotację mogą ubiegać się właściciele tylko już istniejących budynków mieszkalnych. Program Czyste Powietrze obejmuje również zakup instalacji fotowoltaicznych. Wysokość dofinansowania na panele fotowoltaiczne to maksymalnie 5 tysięcy zł. Dotacja obejmuje zarówno zakup, jak i montaż fotowoltaiki.

Program Czyste Powietrze oferuje dwie formy pomocy: bezzwrotną dotację lub środki na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na jeden z celów wyszczególnionych w programie. Warto dodać, że jednym z kryteriów wysokości dofinansowania jest próg dochodowy, który od lipca 2021 roku został podniesiony. Dzięki temu osoby, które osiągają roczny dochód przekraczający 100 tysięcy złotych, mogą ubiegać się o wyższe dofinansowanie prac przy termomodernizacji budynku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej do właściwego WFOŚiGW. Aby złożyć podanie o dofinansowanie on-line, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Inne programy i ulgi

Poza wymienionymi wyżej programami osoby, które chciałyby uzyskać dopłatę do fotowoltaiki w 2021 r., mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku koszty związane z zakupem fotowoltaiki. Maksymalna kwota, jaką można odpisać to 53 tysiące złotych. Z ulgi można skorzystać na podstawie wystawionej faktury VAT.

Instalację fotowoltaiczną można również częściowo sfinansować z programów rządowych przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz dla rolników.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz ubiegać się o dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstwa w ramach programu Energia Plus, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę lub dotację na zakup instalacji fotowoltaicznej. Wniosek składać należy również za pomocą GWD na platformie ePUAP.

Rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, mogą ubiegać się o zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę, dzięki programowi Agroenergia.

Agroenergia to rządowy program, który z jednej strony dofinansowuje mikroinstalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, a z drugiej budowę elektrowni wodnych oraz biogazowanie rolnicze. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, a cały program ma być kontynuowany do 2027 roku.

Jaką wybrać formę dofinansowania fotowoltaiki?

Na wybór formy dofinansowania będzie wpływać nasz status prawny. Osoby fizyczne mogą korzystać z dotacji z programów Czyste Powietrze, Mój Prąd lub programów regionalnych. Dla przedsiębiorców i rolników zostały stworzone osobne programy, które realizują dostosowane do ich potrzeb cele.

Panele fotowoltaiczne na dachu.

Ważnym czynnikiem jest również czas składania wniosku. W niektórych programach aplikację składa się przed rozpoczęciem inwestycji, w innych już po jej zakończeniu. Nie bez znaczenia są również kwoty dotacji, które różnią się w poszczególnych programach. Nie zawsze jednak to kryterium jest najważniejsze. Szczególnie w przypadku prosumentów, których wydatki na instalację fotowoltaiczną były stosunkowo niewielkie. Warto bowiem pamiętać, że w większości programów dofinansowanie nie może przekraczać 50% kosztów poniesionych na zakup instalacji PV.

Posted in: Fotowoltaika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *